Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

woensdag 21 april 2021

Generalogisch blog 535

 

Niets bijzonders

Tijdens de voorbereiding van dit Genealogische blog over Anthonius Cornelis Welling en de zijnen heb ik naarstig gezocht naar een relatie van zijn echtgenote Gijsbertha van Veenendaal met de familie Van Veenendaal, die voorkomt in mijn stamboom van de familie Bosman. In mijn stamboom van de familie Bosman komt Gerrit van Veenendaal, geboren in 1948, voor. Hij was getrouwd met Theresia Maria Bosman, die in 1947 ter wereld kwam. Theresia Maria is een achternicht in de zesde graad van mijn moeder Hendrika Theodora Bosman (1924-1964). De familie Van Veenendaal uit de stamboom Bosman is vooral afkomstig uit de zuidoost hoek van de Provincie Utrecht en de familie Van Veenendaal uit de stamboom Welling vindt zijn oorsprong in de omgeving van Utrecht, onder meer in Maartensdijk.

Wat ik hoopte, bleek niet zo te zijn. Althans, ik heb voorlopig geen gemeenschappelijke voorouder kunnen vinden van Gijsbertha van Veenendaal, uit de stamboom van de familie Welling, en Gerrit van Veenendaal uit de stamboom van de familie Bosman. Vooralsnog houd ik het erop, dat er sprake is van twee verschillende families Van Veenendaal. Ik zei nadrukkelijk “vooralsnog”, want wie weet waar een oplettende lezer van dit blog nog mee komt aandragen.

Anthonius Cornelis (Anthonius) Welling werd geboren in Utrecht op 20 november 1881. Twee dagen later deed zijn vader aangifte van zijn geboorte op het Gemeentehuis. De ouders van Anthonius waren Hermanus Welling (1859-1891) en Christina Maria Schreuder (1860-1940). Anthonius was de oudste van de zes kinderen die Hermanus en Christina op de wereld zetten. De jongste twee van de zes kinderen zijn op jonge leeftijd overleden. Twee jaar na het overlijden van Hermanus Welling hertrouwde Christina Maria Schreuder met Cornelis Jacobus Jozef van Rijn (1869-1952). Uit dit huwelijk kwamen nog eens vijf kinderen voort. Anthonius had drie halfbroers en twee halfzussen.

Anthonius Welling was van beroep stoffeerder. Hij was 24 jaar, toen hij in Utrecht op 10 januari 1906 in het huwelijksbootje stapte met Gijsbertha van Veenendaal. Gijsbertha werd in Maartensdijk geboren op 23 jun in 1878. Zij was een dochter van Gijsbertus van Veenendaal en Antonia van den Berg. Toen Gijsbertha trouwde met Anthonius was haar vader al overleden. Het stel vestigde zich in Amsterdam en woonde in 1915 op Bilderdijkstraat 100. Vanaf 18 november 1915 tot juni 1917 woonde het paar in Utrecht en daarna weer in Amsterdam op de Da Costastraat nummer 81.

Maria Hermina Antonia Welling

Gijsbertha schonk op 20 november 1906 in Amsterdam het leven aan dochter Maria Hermina Antonia (Maria). Maria heeft in de periode, dat haar ouders weer in Utrecht gingen wonen in Noordwijkerhout gewoond. Ik neem aan, dat dat bij zusters in een internaat was. Maria trad op 23 april 1932 in het huwelijk met Wilhelmus Johannes Antonius Plessen (Wilhelmus).  Wilhelmus kwam op 24 oktober 1903 in Zwolle ter wereld. Zijn ouders waren Matthias Hubert Frederik Plessen en Wilhelmina Johanna Balk. Wilhelmus verdiende de kost als inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij. Ten tijde van zijn huwelijk en daarvoor woonde hij op kamers in Rotterdam. Het jonge echtpaar vestigde zich aanvankelijk in Rotterdam op Tidemanstraat 55a. Maar al gauw, nl. op 28 april 1933, vond de verhuizing naar de Diezerstraat in Zwolle plaats. Daar heeft het stel een groot deel van hun leven gewoond. Later zijn ze naar ’s Gravenhage verhuisd, en dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het werk van Wilhelmus.

Wilhelmus Johannes Antonius Plessen

Maria schonk, voor zover mij bekend, het leven aan een zoon en een dochter. Wilhelmus overleed op 12 maart 1960 om 6.15 uur in ’s Gravenhage. Twee dagen later is zijn overlijden aangegeven. Wanneer Maria overleden is weet ik (nog) niet.

Na Maria baarde Gijsbertha van Veenendaal in 1906 en 1910 twee levenloze kinderen, van wei er één een tweeling vormde met dochter Antonia Maria Cornelia (Antonia), die op 24 februari 1910 het eerste levenslicht zag in Amsterdam. In de periode, dat haar ouders tijdelijk in Utrecht woonden bleef Antonia in Amsterdam achter, waar ze woonde bij haar tante Helena Johanna Maria Welling (1885-1937), een zus van haar vader, die getrouwd was met Antoon Huismans (1880-1969).

Registratie gezin Anthonius Cornelis Welling, Gem. Archief Amsterdam, overgenomen delen

Het jongste kind van Anthonius en Gijsbertha was zoon Hermanus Anthonius Cornelis Theodorus (Hermanus) van 27 februari 1912. Ook Hermanus bleef in Amsterdam, toen zijn ouders in de jaren 1915-1917 tijdelijk in Utrecht woonden. Hermanus verbleef toen bij zijn oom Cornelis Hermanus Welling (1883-1982), een broer van zijn vader die getrouwd was met Theodora Johanna Ruiter (1882-1962). Verder is mij over Hermanus niets bekend.

Anthonius Cornelis Welling blies zijn laatste ademtocht uit op 9 september 1915 in Amsterdam, hij was toen 33 jaar oud. Twee jaar later hertrouwde Gijsbertha van Veenendaal met Johannes Gerardus Ouwerkerk (1877-1931), die destijds al twee huwelijken achter de rug had. Hij was in 1887 in Leiden getrouwd met Elisabeth Johanna Rosier en in 1913 in Amsterdam met Alida Heijn. Johannes Gerardus Ouwerkerk was een zoon van Petrus Jacobus Ouwerkerk en Wilhelmina Sophia Lammers.

Gijsbertha van Veenendaal stierf op 58-jarige leeftijd in Utrecht op 26 januari 1937, zes jaar na haar tweede echtgenoot. De volgende dag werd haar overlijden op het Gemeentehuis aangegeven.

Daarmee is het levensverhaal van Anthonius Cornelis Welling en de zijnen verteld. Hele gewone mensen. Niets bijzonders eigenlijk.

 

Tiel, 21 april 2021