Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

dinsdag 4 september 2018

Genealogisch blog 316


De zussen van Ernst von Haeften

Misschien is de strandvakantie, die Ernst von Haeften in Scheveningen hield in 1854, wel het belangrijkste en meest opwindende feit uit zijn leven. Tijdens die vakantie verbleef Ernst bij de slijter van het dorp, zo vermeldde het Dagblad Zuid Holland van 21 augustus 1854. Duidelijk is in ieder geval, dat Ernst geen opwindend leven heeft geleid. Hij erfde van zijn vader het kasteel in Goch, gelegen aan de rivier de Niers, maar ging er niet wonen, omdat hij op een gegeven moment soldaat werd in het Oostenrijkse leger. Wel was hij Heer van Goch. Hij erfde ook het riddergoed Slavanien van zijn vader, dat bestond uit ca. 250 ha landbouwgrond van matige kwaliteit.
Ernst ging daarentegen in Wenen wonen en overleed ongehuwd en zonder kinderen in 1885 in het Oostenrijkse Bregenz. Hij was toen 48 jaar oud. Zijn bezittingen gingen in eigendom over op zijn jongste zus Jenny, zijn oudste zus was toen al 26 jaar dood.
Ernst Clemens Heinrich Carl Emil werd op 18 juli 1837 in Kleef geboren als derde kind van Julius August Anton Alexander Theodor (Julius) van Haeften (1802-1866) en Auguste Juliane Friederieke (Julie) van der Recke (1797-1883). De beide eerste kinderen van Julius en Julie, de tweeling Julius en Conrad, overleden al, toen ze nog maar acht maanden oud waren. Dat vader Julius van groot belang is geweest voor de genealogie (van de Duitse tak) van het geslacht Van/Von Haeften heb ik in Genealogisch blog 263 van februari van dit jaar uitvoerig beschreven.

Ernst von Haeften
Ernst von Haeften

Na zoon Ernst kregen Julius en Julie von Haeften nog twee dochters. De oudste was Frederike Wilhelmine Sophie Pauline Agnes (Frederike), die op 12 november 1838 in Kleef werd geboren. Een maand later is zij in dezelfde stad gedoopt in de Evangelisch-Lutherse kerk. Toen ze 19 jaar oud was, trad Frederike in Goch in het huwelijk op17 oktober 1858 met de toen 24-jarige luitenant in het Pruisische leger Hermann Carl Berthold (Hermann) von Lieberman, die later opklom tot luitenant-generaal. Het paar ging aanvankelijk op Kasteel Goch wonen. Hermann werd op 6 april 1834 geboren in Baunau. Hij koos voor een militaire carrière. In 1864 was hij actief tijdens de slag van Düppler Schanzen bij Sonderborg in het Zuiden van Denemarken gedurende de tweede oorlog tussen Pruisen en Denemarken, die begon in de vroege morgen van 18 april 1864 en tijdens welke Pruisen Denemarken in zeer korte tijd verpletterend versloeg met enorm grote verliezen aan manschappen aan Deense zijde.
Zeven maanden na haar huwelijk met Hermann overleed Frederike in Schwedt a/d Oder op 24 mei 1859.

Kasteel Goch in latere tijd
Kasteel Goch in latere tijd

De tweede dochter van Julius en Julie von Haeften was Jenny Constance Caroline Sophie (Jenny) van 1 september 1841. Zij werd in Kleef geboren. Toen ze 23 jaar oud was trad Jenny in het huwelijk met de weduwnaar van haar zus, Hermann von Liebermann. De dames Von Haeften vielen bij Hermann in de goede smaak.
Jenny en Hermann werden de laatste private bezitters van Kasteel Goch en riddergoed Slavanien, die Jenny van haar vader erfde. De familie Von Haeften exploiteerde in het kasteel in de jaren 1815-1828 een stokerij van vijf ketels voor de productie van brandewijn. In de stad Goch hebben leden van de familie Von Haeften, en met name vader Julius von Haeften, tal van openbare functies vervuld, zoals commissaris van het kantongerecht, bataljonscommandant van de schutterij en ouderling van de Evangelisch Lutherse Gemeente. In de stad herinneren het grafmonument van Julius von Haeften, de vader van Ernst, Frederike en Jenny, uit 1866 en een straatnaam aan de verwevenheid van de familie Von Haeften met Goch.

Neu Slavanien
Neu Slavanien

Omdat het beheer van zowel Kasteel Goch als van riddergoed Slavanien Jenny en Hermann, die zelf niet meer in Goch maar in Münster woonden, te veel werd, besloten zij het kasteel en de hoeve aan de Gemeente Goch te verkopen. Bovendien hadden Jenny en Hermann geen kinderen aan wie ze hun bezittingen konden nalaten. Zoals vaker in de Haeften-familie eindigde ook deze tak zonder mannelijke nazaten. Daardoor is veel bezit verkocht, zoals in dit geval, of door huwelijk of testament over gegaan naar andere families, zoals bijv. naar de familie Van Brederode (Kasteel Nijevelt) en naar de familie Mackay (Kasteel Ophemert).
Delen van het Kasteel Goch zijn tegenwoordig in gebruik als rechtbank en als gemeentehuis van Goch. Tijdens de Haeften Meeting in 2012 heeft de familie een bezoek gebracht aan het voormalige kasteel en daar vernomen hoezeer de stad Goch verweven is met de familie Von Haeften. Slavanien is sinds 1948 een buurtschap buiten Goch. In de gerenoveerde hoeve Slavanien is sinds drie jaar een schapenhouderij gevestigd.
Herman von Liebermann overleed in 1907, hij was toen 73 jaar. Jenny overleefde haar man acht jaar. Zij stierf in 1915 in Thorn.

Tiel, 4 september 2018