Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

donderdag 29 september 2016

Genealogisch blog 99Ongehuwde moeder

De kleinzoon van Maria Christina Susanna (roepnaam Maria) van Haeften (1909-1955) vroeg mij jaren geleden de levensloop van zijn oma eens onder de loep te nemen. Hij wilde weten waarom hij geen grootvader had, terwijl zijn oma wel twee zonen had gebaard, zijn vader en zijn oom.
Maria werd op 13 januari 1909 geboren in Amsterdam. Nog dezelfde dag werd zij in De Posthoorn, de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Haarlemmerstraat, gedoopt. Kort voor de geboorte van Maria was haar vader, Arie Jacobus van Haeften (1869-1908) op 39-jarige leeftijd overleden. Haar moeder Sophia Francisca Maria Hooge stierf in 1918. Hun oudste drie nog levende kinderen stonden toen al min of meer op eigen benen. De oudste Anna Henriëtte Maria (1893-1986) was zelfs al getrouwd. Kort na het overlijden van haar moeder, op 17 september 1918, werd de 9-jarige Maria met haar vier jaar oudere zus Adriana opgenomen in het RK Maagdenhuis aan het Spui in Amsterdam onder de registratienummers 1020.

Maria Christina Susanna van Haeften
Inschrijving in het Maagdenhuis

Op dezelfde dag als haar inschrijving in het Maagdenhuis benoemde het kantongerecht in Amsterdam de grootvader van Maria, Jacob van Haeften (1845-1928), tot haar toeziend voogd. Na vijf jaar Maagdenhuis werd Maria in september 1923 naar het Gesticht “De Voorzienigheid” in Steenwijkerwold gestuurd. “De Voorzienigheid” werd in 1893 door Pastoor Muiteman opgericht voor het geven van hulp aan arme kinderen en ouderen. In 1902 vonden 502 personen, onder wie 276 kinderen, onderdacht in het gesticht. Tegenwoordig bestaat slechts nog een deel van “De Voorzienigheid”, dat dienst doet als opvang voor ouderen (De Herbergier).

Maria Christina Susanna van Haeften
De Voorzienigheid in Steenwijkerwold
Maria kreeg in 1927 tussentijdsontslag uit “De Voorzienigheid” en kwam weer naar Amsterdam. Ruim een jaar later vertrok ze naar Alkmaar om daar als dienstbode te gaan werken. Ze hield het niet lang uit in Alkmaar, want in november 1929 was ze alweer terug in Amsterdam en nam haar intrek bij de familie Gouwerok in de 2e Jan Steenstraat 24 huis.

Maria Christina Susanna van Haeften
Inschrijfkaart als dienstbode in Alkmaar


Nadat Maria op 30 mei 1930 haar definitieve ontslag uit het Maagdenhuis had gekregen, vestigde ze zich op de Schaepmanstraat 32 2 hoog. Een klein jaar later moet haar aangetrouwde oom Anton van Gulden zich over haar hebben ontfermd, want ze trok op 25 april 1931 bij hem als dienstbode in aan de Jac. Van Lennepkade 350 en verhuisde in de jaren tot 1939 nog zes keer met hem mee binnen Amsterdam. Maria voelde zich blijkbaar thuis in het gezin van haar oom. Anton van Gulden (1895-1982) was gehuwd met Johanna Clasina Schreuder (1897-1962), een dochter van Wilhelmus Theodorus Schreuder (1868-1935) en Johanna Catharina van Haeften (1871-1949).
Terwijl ze bij haar aangetrouwde oom inwoonde en voor hem als dienstbode werkte, raakte Maria twee maal zwanger en beide keren schonk ze het leven aan een zoon. In 1934 kwam oudste zoon Johannes Franciscus (Hannie) ter wereld en in 1936 Wilhelmus Robertus (Wil). Omdat de jongens bij de aangifte van hun geboorte op het Gemeenthuis van Amsterdam niet erkend noch geëcht werden, kregen ze volgens de geldende regels de achternaam van hun moeder: Van Haeften.

Maria Christina Susanna van Haeften
Archiefkaart Maria Christina Susanna van Haeften bij Gemeente Amsterdam
In juli 1939 verliet Maria met haar beide zoons de woning van oom Anton van Gulden en ging op zichzelf wonen. Eerst op de Hoofdweg en later op de Schimmelstraat. Maria overleed op 25 april 1955, ze was toen nog maar 46 jaar oud.
Blijft over de vraag: wie was de vader van de twee zonen van Maria? Anton van Gulden en zijn vrouw Johanna Clasina Schreuder kregen elf wettelijke kinderen. De jongste, geboren op 16 augustus 1938, had precies dezelfde voornamen, t.w. Maria Christina Suzanna, als de inwonende dienstbode Maria van Haeften. Toeval? Of een eerbetoon aan Maria? We weten het niet zeker, maar het heeft er alle schijn van, dat Anton van Gulden de vader is geweest van de zonen van Maria Christina Susanna van Haeften.

Tiel, 29-09-2016