Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

maandag 31 juli 2017

Genealogisch blog 207Intrigerende foto

Al jaren ben ik in het bezit van de foto. Ik heb hem ooit eens van mijn schoonzus gekregen. Zij heeft destijds op het karton, waarop de foto was geplakt door de maker, de N.V. Vereenigde Fotobureaux in Amsterdam, de namen van de personen geschreven van wie ze wist wie dat waren. Ondanks het feit, ik maar zo weinig over de foto weet, intrigeerde die me toch altijd. Vragen kwamen bij me op als: wanneer is die foto gemaakt? En, wie zijn toch al die mannen, die achteraan staan?

 Elisabeth van Gelderen
Familie van Elisabeth van Gelderen te Amsterdam

Met de bijschriften van mijn schoonzus en met logisch redeneren wil ik proberen iets meer over de foto te weten te komen. Achterop de foto staat in een ander handschrift dan dat van mijn schoonzus: Fam. van Elisabeth v. Gelderen te A’dam. In Genealogisch blog 33 schreef ik abusievelijk onder de foto:
Familie van Gelderen bij het 25-jarig huwelijksfeest van Okko's ouders, Okko zit bij zijn moeder op schoot.
De foto is zeker niet genomen bij het 25-jarig huwelijksfeest van de ouders van Okko Reussien. Okko zelf staat ook helemaal niet op de foto, want hij was nog niet geboren, toen de foto gemaakt werd. Hij kwam pas acht jaar later ter wereld. Bovendien zijn de centrale personen op de foto niet Okko’s ouders, maar zijn grootouders van moederskant Johannes Hermanus van Gelderen en Aaltje van Spengen. Rechts op de foto staan twee meisjes. Mijn latere schoonmoeder Johanna Hermina Reussien (1918-1997) zit bij haar moeder, Elisabeth van Gelderen (1886-1972), op schoot; het meisje met de grote strik in het haar is de zus van mijn schoonmoeder, Zwaantje Aaltje (1916-1992). Ik ga ervan uit, dat de meisjes op de foto resp. twee en vier jaar oud zijn. Dan is de foto dus in 1920 genomen. In dat jaar waren de grootouders van mijn schoonmoeder 35 jaar getrouwd, want op 30 juli 1885 gaven Johannes Hermanus van Gelderen, de man achter het grootste bloemstuk, en, links naast hem, Aaltje van Spengen, geboren 12 maart 1858 in Hilversum, elkaar het jawoord in Amsterdam. De bloemstukken op de voorgrond geven aan, dat de foto gemaakt is bij een bruiloftsfeest.

Johannes Hermanus van Gelderen 1859
Johannes Hermanus van Gelderen 1859

Johannes Hermanus van Gelderen werd op 21 september 1859 in Amsterdam geboren als zoon van Johannes Hermanus van Gelderen en Elisabeth Hartman. Tot 1884 heeft de jonge Johannes Hermanus een tijdje aan de Merwedekade in Utrecht gewoond. Hij heeft verschillende beroepen uitgeoefend, bekend zijn: houtvlotter, conciërge en magazijnbediende. Na zijn terugkeer uit Utrecht heeft Johannes Hermanus steeds in het centrum van Amsterdam gewoond: op de Singel, de Heerengracht en de Keizersgracht.

Aaltje van Spengen
Aaltje van Spengen

Uit het huwelijk van Johannes Hermanus en Aaltje van Spengen, de dochter van Gerrit van Spengen en Baatje Meerding, kwamen zeven kinderen voort, vijf dochters en twee zoons. Dochter Bertha, geboren op 3 juni 1896, overleed op 12-jarige leeftijd op 13 februari 1909 in Druten. Zij staat dus niet op de groepsfoto. De moeder van mijn schoonmoeder, Elisabeth van Gelderen van 1886, zit naast haar vader. Naast haar is zus Johanna Alida, roepnaam Anna, gezeten. Anna werd op 24 oktober 1890 in Amsterdam geboren. Zij trad op 12 mei 1915 in Amsterdam in het huwelijk met de toen 30-jarige slager Jan Eijsten.
Links naast Aalje van Spengen, die in 1923 overleed, zit haar dochter Johanna Hermina, in het dagelijks leven Mien, die in 1898 is geboren. Mien trouwde in 1931 in Utrecht met de toen 36-jarige Johannes Carl Flohrer. De andere vrouw op de foto moet dochter Alida zijn van 1895. Ik denk, dat de beide mannen, die net als hun vader een pinkelhoutje (strikje) dragen de twee zoons zijn: Johannes Hermanus van 1888 en Gerrit van 1893.

Okko Hendrik Reussien
Okko Hendrik Reussien

Ik meen in de man geheel links op de foto Okko Hendrik Reussien te herkennen, de echtgenoot van dochter Elisabeth en de vader van mijn schoonmoeder. De overige heren zijn mij niet bekend, al neem ik aan, dat tussen hen zich de partners van Anna en Mien moeten bevinden, resp. Jan Eijsten en de uit Duitsland afkomstige Johannes Carl Flohrer.
Mogelijk kan iemand die dit leest uitsluitsel bieden over de nog onbekende heren. Ik hoop het.

Tiel, 31 juli 2017