Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

vrijdag 31 augustus 2018

Genealogisch blog 314


Diplomaat

Op een water in de omgeving van Bogota, de hoofdstad van Colombia, landde op 30 oktober 1923 een watervliegtuig met aan boord de nieuwe Duitse consul, zijn vrouw en zijn jongste dochter. Na een lange en weinig comfortabele reis hadden ze eindelijk de plaats van bestemming bereikt. Met ingang van het nieuwe jaar zou de consul zijn functie gaan uitoefenen. De zoon en oudste dochter van de nieuwe consul waren in Europa achtergebleven. De nieuwe Duitse consul bleef in dienst tot 13 november 1926, omdat hij op dat moment zijn pensioen had aangevraagd. Hij werd opgevolgd door Rudolph Oscar Steinbach (1867-na 1941), die voor die tijd consul generaal in Chicago was geweest. De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 november 1926 maakte melding van deze veranderingen in de Duitse diplomatieke dienst.

NRC d.d. 13-11-1926
NRC d.d. 13-11-1926

De nieuwe Duitse consul in Bogota in 1923 was Gustav Ernst Enno (Gustav) von Haeften, die op19 april 1860 in Hannover geboren was. De ouders van Gustav waren August Friedrich Karl Julius von Haeften (1832-1870) en Elisabeth Digna Adriana von  Hochwächter (1840-1916). In Genealogisch blog 185 van 20 april 2017 heb ik de levensloop van vader August beschreven. Gustav was de op een na jongste zoon van August Friedrich Karl Julius von Haeften en Elisabeth Digna Adriana von  Hochwächter. De jongere broer van Gustav was Johannes Maximilian Gustav von Haeften (1870-1937), die later tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend werd door zijn onenigheid met de Keizer Wilhelm II over de tweefrontenoorlog en in de jaren ’30 van de vorige eeuw als schrijver van de officiële Duitse geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Gustav had nog een oudere zus, Agnes Eugenie, die in 1919 overleed. Meer is mij van haar niet bekend. Daarnaast had Gustav nog twee oudere broers, van wie de oudste al een maand na zijn geboorte in 1864 overleed. De andere broer heeft Gustav ook niet gekend, want die overleed 5 maanden na zijn geboorte in 1868.

Aankomst in Bogota van Gustav von Haeften (geheel rechts), zijn vrouw en dochter
Aankomst in Bogota van Gustav von Haeften (geheel rechts), zijn vrouw en dochter

Gustav studeerde rechten en trad na zijn studie in dienst van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij wilde de diplomatieke dienst in. Om dicht bij zijn werk te zijn, koos hij ervoor om in Weimar te gaan wonen. In 1898 trad Gustav in het huwelijk met de toen 25-jarige Elisabeth Hedwig Martha (Ellie) von Nostitz, die in 1873 in Weimar was geboren. Zij was de dochter van Ernst Ludwig August von Nostitz en Hedwig von Minckwitz. Het paar kreeg drie kinderen. Zoon Gerrit Karl Gustav Ernst van 20 mei 1899 koos ook voor werken bij de diplomatieke dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Na de oorlog was hij in 1963 de vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland bij de Verenigde Naties, waar hij het protocol voor de verplichte regeling van geschillen tussen landen ondertekende, en daarna bij de EU in Straatsburg. In 1967 werd hij chef van het Kabinet van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken. In die functie heeft hij, namens de Bondsrepubliek, een verdrag met Griekenland ondertekend. Hij was coauteur van het door Metzner uitgegeven boek  “Die Nachwuchsausbildung für höheren Auswärtigen Dienst der BDR und der VS” over de opleiding van hogere diplomaten in Duitsland en de VS. Gerrit trad in het huwelijk met Edith Albrecht, van wie hij na een aantal jaren ook weer scheidde. Hij overleed in 1971 op 71-jarige leeftijd. Hij liet twee zonen na.
Na Gerrit kregen Gustav en Ellie twee dochters. De oudste van hen was Marie Elisabeth (Marlies) van 1902. Zij overleed in 1942 zonder gehuwd te zijn geweest. Tweede dochter Sibilla Theodora Johanna van 1907 ging in 1923 met haar ouders mee naar Bogota. Sibilla trad ook nooit in het huwelijk. In Berlijn heeft ze een familiegraf laten aanleggen, waarin ze zelf, na haar overlijden, niet begraven werd, omdat ze inmiddels naar elders verhuisd was. Niemand in haar omgeving wist van het bestaan van het familiegraf. Sibilla stierf in 1975.

Familie von Haeften in 1923, geheel links August, zittend tweede van rechts Hans
Familie von Haeften in 1923, geheel links August, zittend tweede van rechts Hans
Bogota was niet de eerste buitenlandse post, waar Gustav werkte, dat was Napels. Hij berichtte in 1918 aan de Duitse Regering, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de Italiaanse bevolking in en rond Napels beschikte over een toenemende mate van zelfbewustzijn door de bezetting van Zuid Tirol en delen van Slovenië.
Gustav liet Berlijn ook weten, dat Duitsland door moest gaan met de financiële ondersteuning van het Zoölogisch Station in Napels, omdat het station in belangrijke mate wetenschappelijke bijdragen van hoge kwaliteit leverde aan de kennis omtrent de flora en fauna  in de wereldzeeën. Ook Nederland ondersteunde het Station.

Zoölogisch Station Napels in 1890
Zoölogisch Station Napels in 1890


Nog geen twee jaar na zijn pensionering overleed Gustav in Potsdam op 7 januari 1927, hij was toen 58 jaar oud. Zijn stoffelijke resten werden overgebracht naar Xanten bij Kleef, de bakermat van de familie. Daar werd hij begraven in het nieuwe familiegraf op het plaatselijke kerkhof. Later werden zijn dochters Marlies en Sibille eveneens in het graf bijgezet.

Familiegraf van August von Haeften in Xanten
Familiegraf van August von Haeften in Xanten

Echtgenote Ellie was 84 jaar oud, toen ze op 11 augustus 1957 in Bonn overleed. Ook haar stoffelijke resten werden naar Xanten overgebracht om daar bij haar echtgenoot en dochters ter aarde besteld te worden in het familiegraf.

Tiel, 31 augustus 2018