Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

zaterdag 7 april 2018

Genealogisch blog 275


Frustratie

Dit zou een verhaal moeten worden over Gerardus Welling, Grietje Vennis en hun kinderen, maar het zal een verhaal worden over de frustraties waarmee je, als genealoog, soms moet dealen, omdat sommige gegevens over de betreffende personen nergens te vinden zijn. Alle websites, die een genealoog ten dienste staan, bevatten nou net niet de ontbrekende gegevens. Tien jaar geleden niet, en tegenwoordig nog steeds niet.
De belangrijkste genealogische data over Gerardus Welling en Grietje Vennis waren nog makkelijk te vinden. Gerardus, roepnaam Gerrit, was het achtste van de veertien kinderen van Antoni Welling (1734-1795) en Elisabeth van Kalken (1746-1799). Gerrit kwam begin maart 1779 ter wereld en werd op 11 maart 1779 in de Kromme Elleboogkerk in Amersfoort gedoopt. Verder is van Gerrit bekend, dat hij zich als dagloner aan boeren in de omgeving van Amersfoort verhuurde. Gerrit kon niet schrijven, en kon dus bij de aangifte van de geboortes van zijn kinderen de geboorteakten niet ondertekenen.
Op 7 juli 1819, hij was toen 40 jaar oud, trad Gerrit in het huwelijk met de op dat moment zwangere Grietje Francisca Vennis uit Hoogland. Hun huwelijksakte werd nauwelijks ondertekend, want bruid en bruidegom noch een van de getuigen kon schrijven. Grietje was een dochter van Klaas Aartse Vennis en Gisbertje van Doorn uit Hoogland. Grietje was op 4 oktober 1793 geboren en werd op dezelfde dag gedoopt. Ook Grietje verhuurde zich aan boeren uit de omgeving om aan de kost te komen.

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Om het verhaal van Gerrit en Grietje compleet te maken: Gerrit overleed in Amersfoort op 25 juli 1842. Grietje sloot haar ogen definitief in het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis aan de Singel in Amersfoort op 14 januari 1861.
Zoals reeds opgemerkt, Grietje was zwanger van haar eerste kindje, toen ze met Gerrit trouwde. Oudste dochter Elisabeth kwam in de late avond van 22 november 1819 ter wereld. Toen vader Gerrit de volgende dag aangifte ging doen, was hij niet de enige die niet kon schrijven. Ook de getuige die hij meegenomen had beheerste de kunst van het schrijven niet.
Na haar schooltijd ging Elisabeth aan de slag als dienstbode. In 1844 raakte ze zwanger van de Amsterdamse wagenmaker Daniël Pitton en op 22 februari 1845 werd zoon Gerardus. Pas op 8 oktober 1846 traden Elisabeth en de 23-jarige Daniël in Amersfoort in het huwelijk. Ze erkenden toen hun zoon Gerardus. Elisabeth raakte vrijwel direct weer zwager. En op 14 juli 1847 baarde ze dochter Maria Elisabeth. Meer valt er over Elisabeth niet te weten te komen. Zijn Daniël, Elisabeth en hun kinderen naar Amsterdam getrokken?
Op geen enkele gangbare website als wiewaswie.nl, Archief Eemland, Family Search, etc. was iets te vinden. Op zo’n moment is het irritant, dat de gegevens over geboorten en overlijden van Amsterdam (nog) niet op wiewaswie.nl staan en ook niet bij de indexen van het Amsterdamse Stadsarchief zelf. Wel vond ik op wiewaswie.nl, dat Daniël Pitton op 22 augustus 1860 in Amsterdam trouwde met Johanna Kroon van 1822, met daarbij de vermelding, dat hij weduwnaar was van Elisabeth Welling. Mijn conclusie: Elisabeth is een paar jaar eerder overleden. Maar, waar en wanneer precies?? Ook eenvoudig googelen leverde niets op. 

Huwelijksakte Bartha Welling en Roelof Dashorst
Huwelijksakte Bartha Welling en Roelof Dashorst

Bartha, roepnaam Bartje, was de tweede dochter van Gerrit en Grietje. Zij werd geboren in Amersfoort op 26 mei 1822. In 1850 trouwde Bartje met de landbouwer Roelof Dashorst uit Leusden. Bij het huwelijk verklaarde Roelof onder ede, dat de geslachtsnaam van zijn moeder Sanderse moest zijn en niet Aartse, zoals abusievelijk werd verondersteld. Bartje en Roelof kregen zes kinderen van wie er drie op jonge leeftijd overleden, de andere drie was een langer leven beschoren. Voor haar overlijden in 1900 heeft Bartje nog een memorie van successie op laten maken. Roelof stierf in 1907.
Het derde kind van Gerrit Welling en Grietje Vennis was zoon Antonie van 1824. Landbouwer Anthonie overleed ongehuwd op 4 juli 1846 in de leeftijd van 22 jaar.
Na Anthonie beviel Grietje Vennis van dochter Alijda op 14 januari 1824. Het laatste dat ik van Alijda weet is dat ze op 24 augustus 1853 in Amersfoort in het huwelijk trad met de 25-jarige timmerman Johannes Sche(n)nij, de zoon van Johannes Sche(n)nij en Gerritje Blommers. Verder heb ik noch van Alijda noch van haar echtgenoot nadere gegevens kunnen vinden. Dat ergert mij, mensen kunnen niet zo maar verdwenen zijn. Wie weet, vind ik ooit nog eens wat over hen.

Geboorteakte Jacobus Welling
Geboorteakte Jacobus Welling

Jacobus Welling van de jongste zoon van Gerrit en Grietje Vennis. Hij werd in Amersfoort op 14 december 1830 geboren en overleed ongehuwd in Soest op 10 juni 1865.
Soms moet je als genealoog accepteren, dat er van de personen naar wier verleden je op zoek bent, nauwelijks iets te vinden is. Frustrerend? Ja , weldegelijk.

Tiel, 7 april 2018
Geen opmerkingen:

Een reactie posten