Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

vrijdag 6 juli 2018

Genealogisch blog 301


Schandgedrag

Ik heb in Genealogisch blog169 al het nodige geschreven over mijn werk als vrijwilliger bij het Regionaal Archief Rivierenland. De laatste paar maanden ben ik daar bezig geweest met het indexeren van de doopinschrijvingen van de voormalige Hervormde Catharina Kerk van Acquoy. De huidige hervormde kerk van Acquoy dateert van 1844. Van de voormalige kerk is alleen nog de scheve toren bewaard gebleven, maar die is dan ook heel bepalend voor het dorpsgezicht. De toren is scheef gaan staan doordat overstromingen van de Linge de grond onder de toren wegspoelde. In de volksmond heet de toren ook wel de “Betuwse toren van Pisa”, omdat op het kerkhof rond de toren tussen achttien andere zerken het graf te vinden is van Cornelia Pisa, de echtgenote van voormalig predikant Nicolaas Hendrik Kuipéri (1875-1946).

Catharina kerk met scheve toren in Acquy
Catharina kerk met scheve toren in Acquy

Vlak voordat ik enkele dagen geleden de laatste doopinschrijving voltooide, trof ik een inschrijving aan, die ik de lezer beslist niet wil onthouden.
Op 26 oktober 1755 hield moeder Anne Jansje de Bruijn haar dochter Mayke zelf ten doop. Uit deze vermelding vallen twee dingen op te maken. De geboortedatum van Mayke moet enkele weken voor haar doop liggen, anders kon haar moeder haar niet zelf ten doop houden. De tweede conclusie is, dat Mayke een buitenechtelijk kind was, zoals ook in de doopinschrijving staat vermeld. Echtelijkje kinderen werden meestal een tot twee dagen na de geboorte gedoopt. Vaak hield een zus van de moeder of de vader het kind ten doop. De doophefster was dan meteen meter van het kind en getuige van de doop.
Het bijzondere van deze doopinschrijving zit ‘m in hetgeen aan de werkelijke doop vooraf ging. De inschrijving laat daar geen misverstanden over bestaan. Voordat hij het kind doopte heeft de predikant vanaf de preekstoel, volgens kerkelijk gebruik, moeder Anne Jansje de Bruijn behoorlijk de les gelezen. Zoals het in de inschrijving vermeld staat:

“…die, eer het gedoopt werd alvorens door den Predikant openlijk van de preekstoel volgens kerkelijk gebruik, hartelijk bestraft is geworden, wegens haar schandgedrag in desen.”
De moeder moest het ontgelden, alsof het alleen haar schuld was, dat er een onecht kind geboren was. Over de vader werd met geen woord gerept. Die was vermoedelijk een van de notabelen van het dorp, die ongestraft een eenvoudige vrouw uit het dorp kon bezwangeren en zondags op de eerste rij in de kerk zat.

Doopinschrijving Mayke de Bruijn
Doopinschrijving Mayke de Bruijn

Dat de moeder wel eens verkracht kon zijn of tot de sex gedwongen, interesseerde de predikant blijkbaar niet. De geboorte van een onecht kind was per definitie de schuld van de moeder, die werd dan ook publiekelijk aan de schandpaal genageld. Ze moest maar zien hoe ze het kind opvoedde.

Tiel, 6 juli 2018
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten