Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

maandag 23 juli 2018

Genealogisch blog 305


Bouwer van het Gooi

Tot aan het begin van de 20ste eeuw woonde de familie Welling nog grotendeels in Amersfoort. Slechts een enkeling was, in de zoektocht naar geluk, uitgeweken naar elders. Daar kwam in het begin van de 20ste eeuw drastisch verandering in, zeker in mijn tak van de familie. Van de elf kinderen van Adrianus Leonardus Welling (1850-1919) en Margaretha Catharina de Greef (1848-1926) beleven alleen mijn grootvader met zijn gezin en zijn zus Anna met man en kinderen in Amersfoort wonen. De anderen trokken bijna allemaal naar Amsterdam, op één na. Johannes Wilhelmus Welling (1877-1961) vestigde zich in Bussum, trouwde daar en stichtte samen met zijn eerste echtgenote Euphemia Antonia Bus (1876-1943) een gezin. Het paar kreeg zeven kinderen, die samen weer 24 kinderen kregen, die op hun beurt weer 29 kinderen kregen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in het Gooi nu nog een behoorlijk aantal Wellingen wonen.

Gooiland, 1725
Gooiland, 1725

Een van de Gooise Wellingen van de tweede generatie was Gerardus Anthonius (Ger), die op 24 december 1911 in de Raadhuisstraat in Bussum werd geboren. Ger was het vijfde van de zeven kinderen van Jo Welling en Anthonia Bus. Na de lagere school ging Ger naar de Ambachtschool om daar voor timmerman te leren. Maar na zijn opleiding kwam hij in de loodgieterij terecht, vooral omdat zijn vader bij de plaatselijke loodgieter brood bezorgde. Lang heeft Ger, die ook Gerard werd genoemd, niet als loodgieter gewerkt. Hij moest van zijn baas zelf voor een overal en fiets zorgen om op karwei te gaan. Toen Ger dan ook een timmermansbaas gevonden had, die dergelijke overdreven eisen niet stelde, had hij zijn keus snel gemaakt. Na deze baas volgden er nog verschillende anderen. In de avonduren bekwaamde Ger zich in technisch tekenen. Met die papieren op zak en op aandringen van zijn vader begon hij voor zichzelf als aannemer van timmer- en metselwerk. Zijn eerste opdracht kreeg hij in 1947 van zijn vader, die in de bakkerij nieuwe broodplanken nodig had. Ger vroeg de bouwvergunning aan en maakte het bestek.

Gerardus Anthonius Welling
Gerardus Anthonius Welling

Ger was 25 jaar oud, toen hij in het huwelijk trad met Alida (Alie) Puijk in Blaricum op 30 maart 1937. Alie was een dochter van Gerrit Puijk en Boudewina Leutscher. Nog geen jaar later diende bij Ger en Alie hun eerste kind zich aan, zoon Johannes Wilhelmus Gerardus (Wil) van 26 februari 1938. Wil heeft een tijd in Thailand gewoond en is kok geweest in Restaurant De Hoge Zwaluwen. Hij was vader van vier kinderen. Wil overleed in 2013. In de oorlog kregen Ger en Alie hun tweede kind. Zoon Boudewijn Gerard Antoon (Kick) kwam ter wereld in Bussum op 23 oktober 1941. Kick trouwde in 1966 en werd vader van twee zonen. Hij overleed in 2009. Ger en Alie kregen nog twee zonen, die ik verder niet met naam en toenaam zal noemen uit privacyoverwegingen, daar zij nog in leven zijn.

Ontwerp voor militair tehuis
Ontwerp voor militair tehuis

Ger pakte kleine en grote klussen aan, hij bouwde kantines en voor het leger slaapbarakken. Hij had zijn bedrijf aan het Oosterpad in Bussum. Hij herstelde Gooise villa’s die geleden hadden onder het oorlogsgeweld. Al snel ging Ger zich specialiseren in het bouwen van dubbele villa’s en landhuizen. Hij deed dat soms in opdracht , soms voor eigen rekening, een riskante onderneming. Geregeld sprong zijn vader dan bij door de nieuwe woning van hem te kopen en die dan later te verhuren of door te verkopen. Veel van de villa’s die Ger destijds bouwde, brengen tegenwoordig veel geld op. Hij heeft zo zijn sporen nagelaten in Huizen, Hilversum, Laren en Bussum, waar zijn bedrijf gevestigd was, terwijl hij met zijn gezin toen al aan de Conradstraat in Hilversum woonde.
Het bouwen van een project van 42 woningen voor de gemeente Bussum werd met twee compagnons voortvarend ter hand genomen. Een vervolg kwam er niet, maar de compagnons bleven vrienden en hielpen elkaar waar nodig. Ger kreeg echter met verkeerde mensen te maken. Door hun oneerlijkheid verloor hij veel geld bij een zakelijke transactie. Eindeloze processen volgden, die Ger weliswaar allemaal won, maar die hem zijn geld niet terugbrachten, want er was eenvoudigweg niets meer, en die zijn gezondheid helemaal niet ten goede kwamen. Ger raakte zwaar overspannen, met zijn bedrijf was het gedaan. Hij kwam er nooit echt overheen.
Maar stilzitten was niets voor Ger. Hij werd directeur-administrateur van een begraafplaats, waar het financieel, administratief en organisatorisch een grote chaos was. In enkele jaren tijd wist Ger van de enorme chaos een goed geoliede machine te maken. Toch was de bouw zijn grote passie, hij liep dan ook op de begraafplaats altijd met een duimstok in zijn zak. Tot aan zijn pensioen heeft hij voor de begraafplaats gewerkt.
Ger overleed op 21 maart 1985 in Hilversum. Hij werd op de RK Begraafplaats van Bussum begraven. Alie overleefde haar man 21 jaar. Zij stierf op 93-jarige leeftijd in Hilversum op 2 september 2006. Zes dagen later werd ze in stilte ter aarde besteld op de RK Begraafplaats van Bussum.

Tiel, 23 juli 2018-07-23 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten