Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

donderdag 5 juli 2018

Genealogisch blog 300


55 jaar getrouwd

Marinus Philippus (Marmus) Welling en Petronella Johanna Cornelia (Petronella) Cornelissen vierden op 1 september 1935 hun 55ste huwelijksdag. De Amersfoortse krant De Eembode besteedde er een kort berichtje aan. De krant wist nog te melden:

“De man is 81 en de vrouw 78 jaar oud. Beiden zijn Amersfoorters van geboorte en genieten een goede gezondheid.”
Marmus was de jongste en nog enige levende zoon van Antonius Welling (1809-1882) en Agnes Smink (1811-1879), die zo tragisch bij een treinongeluk om het leven kwam. Marmus werd op 1 mei 1854 geboren. De volgende dag deed zijn vader aangifte van zijn geboorte.

Marrmus Welling
Marmus Welling

Marmus zal een vrij normale jeugd gehad hebben. Na zijn schooltijd koos hij voor het beroep van timmerman. Tot 1867 heeft hij een tijdje in Hoogland gewoond. In 1874 keerde hij terug naar Amersfoort en vestigde zich op het Havik. Daar bleef hij met zijn gezin wonen tot 1930. In dat jaar verhuisde het gezin naar de Kamp, waar op nummer 20 voor fl. 35,00 per maand een woning werd gehuurd. De laatste verhuizing vond plaats in 1933 naar de Schimmelpenninckstraat nr. 60.

Petronella Cornelissen
Petronella Cornelissen

Toen Marmus nog op het Havik woonde, leerde hij Petronella Johanna Cornelia Cornelissen kennen. Het paar trad op 1 september 1880 in Amersfoort in het huwelijk. Petronella werd op 5 september 1857 in Utrecht geboren als dochter van Jacob Cornelissen en Cornelia Maria van Santen. Binnen een jaar na de inzegening van hun huwelijk kregen Marmus en Petronella hun eerste kind. In de vroege morgen van 7 juli 1881 kwam een dochter ter wereld, die zij de namen Agnes Cornelia gaven. Nog dezelfde dag deed vader Marmus aangifte van haar geboorte. Toen Agnes 36 jaar oud was trouwde ze met de 9 jaar jongere Everardus Wilhelmus de Wit. Zij waren op 25 september 1917 in ondertrouw gegaan. Het paar kreeg drie kinderen, een dochter en twee zoons. Agnes overleed op 30 maart 1957 in Amersfoort. Wanneer Everardus is overleden is mij niet bekend. 

Cornelia Maria Jacoba Welling
Cornelia Maria Jacoba Welling

Ruim een jaar later werd bij Marmus en Petronella het tweede kind geboren, dochter Cornelia Maria Jacoba, die in de avond van 28 oktober 1882 het levenslicht zag. Toen Cornelia 18 jaar oud was, had ze zich verhuurd als dienstbode bij Mevr. Van Heulen aan de Utrechtsestraatweg in Amersfoort. Ze werkte daar samen met haar collegaatje Johanna Leyenhorst. Op 23 augustus 1900 brak er ’s avonds brand uit in de woning van Mevr. Van Heulen. Zowel de beide dienstbodes als sergeant-majoor J.C. van Aken ontvingen een week later een geldelijke beloning van de Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der Nederlanden uit ’s Hertogenbosch:

“in zake blussching bij den brand in den avond van 23 Aug. l.l. aan den Utrechtschen straatweg. Ook is aan den aannemer H. Noordman, die in de buurt, op de waterleiding een pomp had staan het verbruikte water vergoed dat tot blussching heeft dienst gedaan”,
zo meldde de Nieuwe Amersfoortsche Courant van 29 augustus 1900 op pagina 2.
Van 1912 tot 1917 woonde Cornelia in Bussum. Daarna woonde ze weer een tijdje in bij haar ouders, vervolgens woonde ze een poos in ’s Gravenhage en Utrecht en vanaf 1933 was ze woonachtig in Naarden. In de jaren, dat Cornelia zich verhuurde als dienstbode en nog niet getrouwd was, raakte ze twee keer zwanger. Op 17 mei 1905 baarde ze in Leiden haar zoon Cornelis. In zijn geboorteakte staat vermeld, dat zijn moeder in ’s Gravenhage woonde en werkte als dienstbode.
Op 29 december 1907 werd het tweede kind van Cornelia geboren in het Stedelijk Ziekenhuis van Utrecht, dochter Maria Jacoba, die de roepnaam Miep kreeg. Vermoedelijk was de vader van Miep een welgestelde man van Indische of Joodse afkomst, bij wie Cornelia werkte als dienstbode. Toen de affaire tussen Cornelia en haar welgestelde broodheer eindigde, is Miep ter adoptie afgestaan aan de familie Duijn in Amsterdam
Op 13 oktober 1920 trouwde Cornelia in Naarden met de toen 43-jarige Johannes Wilhelmus Wijngaard, die weduwnaar was van Margaretha Eijpe, die op 23 december 1919 in Bussum was overleden. De familie van Johannes Wilhelmus Wijngaard was oorspronkelijk Joods met de familienaam Levi en afkomstig uit Duitsland en heeft lange tijd in Maastricht gewoond. De grootvader van Johannes Wilhelmus is in de 19e eeuw katholiek geworden. Johannes Wilhelmus overleed in 1939. Tot 1960 bleef Cornelia alleen. Ze huwde in dat jaar nog met Joop Mensing. In de daarop volgende jaren overleed Cornelia.

Het huwelijksfeest van Antoon Welling en Hendrika van Wandelen
Het huwelijksfeest van Antoon Welling en Hendrika van Wandelen

Antonius Jacobus Johannes (Antoon) van 15 maart 1884 was het derde kind van Marmus en Petronella. Voordat hij in 1911 in Amersfoort  met veel feestelijk vertoon in het huwelijk trad met de Amsterdamse Hendrika Wilhelmina Geertruida Johanna van Wandelen, heeft Antoon enkele jaren in Keulen en Dortmund in Duitsland gewoond. Na hun huwelijk is het stel nog enkele jaren in Duitsland blijven wonen, hun oudste dochter Net is in 1914 in Dortmund geboren. Pas in 1916 keerde het gezin terug naar Nederland, waar het zich, na een kort verblijf in Amersfoort, vestigde in Amsterdam. Er werden nog twee kinderen geboren. Antoon verdiende de kost als timmerman en meubelmaker. Hij overleed, nog vrij jong, in Amsterdam op 14 januari 1924. Drie dagen later vond zijn ter aarde bestelling plaats in Amersfoort. Hendrika hertrouwde in 1931 met Bernardus Andreas Pieters, die in 1952 overleed. Hendrika zelf  stierf in 1966 op 81-jarige leeftijd.
De derde dochter van Marmus Welling en Petronella Cornelissen heette Jacoba Maria (Coba), die op 27 juni 1866 in Amersfoort ter wereld kwam. Na haar schooltijd verdiende ook Coba de kost als dienstbode in Amsterdam totdat zij op 7 juni 1917 in het huwelijk trad met de 28-jarige Bussumer Gerard (Gerrit) Boshuizen. Gerrit verwekte bij Coba vier kinderen, drie jongens en een meisje. Coba overleed in Bussum in 1952 en Gerrit in 1979. 

Marinus Antonius Welling
Marinus Antonius Welling

Het jongste kind van Marmus Welling en Petronella Cornelissen was zoon Marinus Antonius (Rien) van 22 januari 1892. Na de zgn. tussenschool ging Rien naar de ambachtschool om daar de opleiding voor schilder te volgen. Hij verdiende later zijn brood als huisschilder. Rien trouwde in 1917 met Johanna de Ruiter, de 24-jarige dochter van Lambertus de Ruiter en Gijsberta Rosweij. Het paar vestigde zich in Nijkerk en kreeg drie kinderen, twee dochters en een zoon. Rien overleed in 1971 en Johanna in 1988. Beiden zijn in Nijkerk begraven.

Overlijdensakte van Marinus Philippus Welling
Overlijdensakte van Marinus Philippus Welling

Marmus heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, want hij overleed in de ochtend van 23 februari 1939 in Amersfoort. Petronella maakte de oorlog wel mee. Zij stierf, voorzien van de Sacramenten der zieken, op 4 mei 1947. Zij werd in Amersfoort begraven.

Tiel, 5 juli 2018
 


 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten