Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

zaterdag 30 juni 2018

Genealogisch blog 299


Kleermaker

Over zijn zoon Thijs heb ik al het nodige verteld in Genealogisch blog 156. In dit verhaal gat het over hemzelf: Adrianus Leonardus Welling, met de roepnaam Leo. Moeder Margaretha Welling–de Greef zette Leo op 27 april 1886 om ca. 21.00 uur op de wereld in het huis van het gezin Welling aan de Krommestraat 266 in Amersfoort. De volgende dag deed zijn vader aangifte van zijn geboorte op het Gemeentehuis van de stad. Leo was het zevende van de uiteindelijk elf kinderen van kleermaker Adrianus Leonardus Welling en Margaretha Catharina de Greef. Het is overduidelijk, dat de kleine Leo naar zijn vader vernoemd werd. Overigens was de naam Adrianus Leonardus binnen de familie Welling een veel voorkomende naam.

Adrianus Leonardus Welling, 1886
Adrianus Leonardus Welling, 1886

Over de vroege jeugd van Leo is weinig meer bekend dan dat hij tot zijn 20ste bij zijn ouders bleef wonen en een tijdje in het slachthuis de kost verdiende. In 1906 trok hij, net als veel van zijn broers en zussen, naar Amsterdam om zich daar te bekwamen in het kleermakersvak, net als zijn vader. Hij volgde de opleiding tot coupeur van herenkleding en behaalde het diploma in 1910. Hij werkte toen al in dienst van NV. Gebr. Domhoff Kleermakerij.
Leonardus Theodorus Domhoff was in 1860 in Dordrecht een kleermakerij voor herenkleding begonnen. Zijn drie zoons zetten het bedrijf voort onder de naam Gebr. Domhoff met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en ’s Gravenhage. Het bedrijf heeft zich altijd gericht op het topsegment van de handgemaakte herenkleding en later ook dameskleding. Tegenwoordig komt men daarvoor aan huis bij de klanten. Het bedrijf kon onder meer Defensie en het Koninklijk Huis tot de klandizie rekenen. Voormalig VVD-senator Harm van Riel (1907-1980)  droeg altijd graag slobberpakken van de Gebr. Domhoff. Voor dergelijke klanten maakte het bedrijf ook sabels. In verschillende musea is de kleding van Gebr. Domhoff te bewonderen.

Gebr. Domhoff
Gebr. Domhoff

In Amsterdam leerde Leo, die er altijd tiptop uitzag,  Henrica Maria Antonia Hoefnagel kennen, met wie hij in het huwelijk trad op 6 september 1911 in Amsterdam. Henrica Maria Antonia Hoefnagel was een dochter van Matthijs Hoefnagel en Lucia Hendrika Smeeing. Kort na hun huwelijk verkaste het jonge paar naar Nijmegen, waar hun oudste twee kinderen werden geboren. Op 10 juni 1912 zag oudste dochter Margaretha Catharina Maria (Greet) het levens licht. Ruim een jaar later kwam zoon Mattheus Leonardus Maria (Thijs) ter wereld.

Greet Welling
Greet Welling

Dochter Greet was onderwijzeres in het Bijzondere Lager Onderwijs. Ze heeft enkele jaren in Grootebroek en Lutjebroek gewerkt, maar op een basisschool in Amsterdam heeft ze het grootste deel van haar carrière gewerkt. Greet is nooit in het huwelijk getreden. Op latere leeftijd nam ze de zorg op zich voor haar eveneens ongehuwde broer Co, die aan diabetis leed. Greet overleed in 1993 door verlamming van haar slikspieren. Over kapelaan Thijs Welling heb ik in het verleden het nodige geschreven.
Begin 1916 verhuisden Leo en zijn gezin terug naar Amsterdam. Daar woonden ze achtereenvolgens in de Trumpstraat, de Chasséstraat en de Paramaribostraat alvorens zich definitief te vestigen aan de Admiraal de Ruyterweg op nummer 72 huis. Het gezin breidde zich verder uit. Een half jaar na de verhuizing naar Amsterdam werd dochter Luciua Hendrica Maria (Lucie) geboren. Zij ging na haar schooltijd als telegrafiste werken bij de PTT en trad op latere leeftijd in Blaricum in het huwelijk met Theodorus Johannes (Theo) Brandts, die voordien broeder was. Theo overleed in 2004 op 89-jarige leeftijd en Lucie in 2007, zij was toen 90 jaar oud.

Corrie Welling
Corrie Welling

Het volgende kind was zoon Adrianus Leonardus Maria (Leo), die al na iets meer dan een jaar overleed. Op 6 oktober 1919 werd dochter Cornelia Hendrica Maria (Corrie) geboren. Zij werkte eveneens als telegrafiste bij de PTT. Ze trad in 1945 in het huwelijk met Hein Helvesteijn. Hun kerkelijke huwelijk vond pas in 1948 plaats in de kerk aan de Chasséstraat. Beiden zijn overleden.

Adrianus Leonardus Maria Welling


Toen bleek, dat het volgende kind een jongen was, kon het niet anders dan dat hij dezelfde namen zou krijgen als zijn reeds overleden broertje en als zijn grootvader en vader: Adrianus Leonardus Maria, roepnaam Leo. Alle kinderen hadden als derde naam Maria. Na de MULO vervolgde Leo zijn opleiding aan het gymnasium van het St. Ignatiuscollege, waaraan ikzelf ook goede herinneringen heb. Daarna probeerde Leo het enige tijd aan de Hogere Textielschool, maar dat bleek geen succes. Zijn talenten lagen niet op het gebied van de kleermakerij, zoals bij zijn vader, maar wel in de bankwereld. Hij werkte als procuratiehouder en docent balieopleidingen bij de (voorgangers van) ABN Amro Bank. In 1954 trad Leo in het huwelijk met Phem Banen. Ze kregen twee zonen. Leo overleed in 2005 en Phem in 2016.
Het jongste kind van Leo en Henrica Maria Antonia Hoefnagel was zoon Jacobus Johannes Maria (Co) van 2 september 1927. Co leed van jongs af aan diabetis. Hij is nooit getrouwd en stierf op 27 december 1993 in Amsterdam. Vier dagen later werd hij op de RK Begraafplaats Buitenveldert ter aarde besteld. 

Chassékerk in Amsterdam
Chassékerk in Amsterdam

Het gezin Welling was een goed katholiek gezin, dat trouw de plichten van het geloof volbracht.  Oudste zoon Thijs werd priester tot grote trots van zijn ouders. Toen het gezin eenmaal aan de Admiraal de Ruyterweg woonde, maakte het deel ui van de Amsterdamse parochie OLV van Atijddurende Bijstand, de Chassékerk. Vader Leo was in deze parochie lid van het college van collectanten, dat tijdens de kerkdiensten de offergaven van de gelovigen inzamelde. Bovendien was hij lid van de St. Vincentiusvereniging, een vereniging die zich inzet voor de armoedebestrijding. De Chassékerk doet tegenwoordig, ten gevolge van de ontkerkelijking, dienst als dansstudio
Ik kan mij niet herinneren, dat mijn grootvader ooit bij zijn schoonzus op bezoek is geweest, wanneer hij bij ons kwam klussen. Wij verhuisden in 1954 naar Amsterdam. Leo was reeds op 22 augustus 1950 overleden na een ziekbed. Hij was toen nog niet eens gepensioneerd. De Gebr. Domhoff gaven met leedwezen kennis van zijn overlijden na een dienstverband van 41 jaar. Leo werd in Buitenveldert begraven.

Overlijden van Leo Welling, 1950
Overlijden van Leo Welling, 1950

Kan ik me niet meer herinneren, dat mijn grootvader ooit op bezoek ging bij zijn schoonzus na het overlijden van zijn broer, wel herinner ik mij, dat ik met mijn moeder een aantal malen op bezoek ben geweest op de Admiraal de Ruyterweg. Het was er altijd gezellig met tante Henrica, die mijn moeder, naar ik mij meen te herinneren, tante Riek, noemde, als middelpunt in de familiedrukte. De tramreis daarheen vanaf de Middenweg vond ik al een spannende onderneming. De inrichting van de woning van tante Riek kwam, qua stijl, in grote lijnen overeen met die van mijn grootouders in Amersfoort., dat beeld is tenminste bij mij blijven hangen.

Overlijdensadvertentie Henrica Maria Antonia Hoefnagel
Overlijdensadvertentie Henrica Maria Antonia Hoefnagel

Henrica Maria Antonia Hoefnagel had haar echtgenoot 19 jaar overleefd, toen ze zelf overleed op 5 juli 1969.

Tiel, 30 juni 2018 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten