Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

maandag 20 februari 2017

Genealogisch blog 156Kamp AmersfoortThijs Welling kreeg zijn tonsuur van de bisschop van Haarlem op 17 december 1938 in de kapel van het Philosophicum van grootseminarie Warmond. De volgende dag droeg de nieuwbakken priester zijn eerste H. Mis op.
Mattheus Leonardus Maria (Thijs) Welling werd in Nijmegen geboren op 29 december 1913 als tweede kind en oudste zoon van Adrianus Leonardus (Leo) Welling (1886-1950) en Henrica Maria Antonia Hoefnagel (1886-1969). Thijs had een oudere zus en na hem kregen zijn ouders nog vijf kinderen. In 1916 verhuisden en zijn gezin vanuit Nijmegen naar Amsterdam, waar vader Leo als kleermaker aan de slag ging. De jonge Thijs was 13 jaar oud, toen hij op 21 augustus 1926 de studie voor het priesterschap begon op kleinseminarie Hageveld in Heemstede. Toen hij deze opleiding met succes had voltooid, vervolgde Thijs zijn opleiding aan grootseminarie Warmond.

Thijs Welling

Familiefeest t.g.v. de priesterwijding van Thijs WellingNadat Thijs zijn eerste H. Mis had opgedragen volgde een groot familiefeest in een zaal in Amsterdam. Thijs, met bril, zat aan tafel tussen zijn ouders met daarnaast zijn broers en zussen. Prominent aan tafel zat ook neef Anton Willigenburg, die al eerder tot priester was gewijd. Katholieke families waren er toen nog erg trots op een priester in de familie te hebben. Verder was bij het feest alle familie aanwezig, in ieder geval van vaderszijde. Een belangrijke plaats aan tafel was ook ingeruimd voor de pastoor Alink van de parochie van Thijs’ ouders.
Thijs kreeg zijn eerste aanstelling als kapelaan in Leiden. Op 21 januari 1939 volgde een benoeming onder pastoor Jan Röben bij de St. Volbertus en St. Urbanus Parochie in Duivendrecht. Daar behoorde het gezin van neef Antonius Leonardus (Leo) Welling (1909-1987) tot zijn parochianen. Het verblijf van Thijs in Duivendrecht zal mede van invloed geweest zijn op de keuze van diens zoon Co om ook priester te worden.
Begin januari 1942 werd Thijs door de bisschop van Haarlem overgeplaatst naar de St. Jeroenparochie in Noordwijk. In Duivendrecht kreeg hij een afscheidsavond aangeboden in het St. Wilibrordusgebouw, waar tijdens het officiële gedeelte een tiental (!) sprekers het woord tot Thijs richtten. De sprekers werden afgewisseld door zang door het kerkkoor en RK Gemengd Koor onder leiding van Jos J.A. ten Velden en door muziek van het RK Fanfarecorps “St. Gregorius”. Er werden ook nog een paar declamaties voorgedragen. Als stoffelijke blijk van waardering ontving Thijs van de parochie een leunstoel. Nadat hij een dankwoord had gesproken, waarin hij dankte voor de prettige samenwerking met iedereen, konden de parochianen persoonlijk afscheid nemen van Thijs. Het St. Wilibrordusgebouw was te klein om alle belangstellenden te bergen, aldus dagblad De Tijd van 8 januari 1942.
Tijdens zijn statie in Noordwijk moet Thijs in een preek behoorlijk van leer getrokken hebben tegen de Duitse bezetters, want hij werd gearresteerd en als politiek gevangene over gebracht naar het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Daar kwam hij aan op 26 juni 1942 voor zes maanden in hechtenis. Hij kreeg kampnummer 471, terwijl er op dat moment zo’n 797 gevangenen zaten in Kamp Amersfoort.

Thijs welling

Kaart Thijs Welling Kamp Amersfoort

Hoewel Kamp Amersfoort in principe een doorgangskamp was voor uitzending naar Dutsland, deed het ook dienst als werkkamp of strafkamp. De Duitsers brachten in Kamp Amersfoort niet alleen politieke gevangen onder, maar ook opgepakte onderduikers, meestal jongens en mannen die aan de arbeidsinzet hadden willen ontkomen.


Muurschildering van Kamp Amersfoort, in 1944 gemaakt door een gevangene

Wanneer precies Thijs uit Kamp Amersfoort ontslagen werd, is niet bekend, evenmin als waar hij zich de laatste jaren van de oorlog heeft opgehouden; waarschijnlijk bij zijn ouders thuis in Amsterdam om te bekomen van de ontberingen in Kamp Amersfoort. Feit is, dat hij in 1946 tot kapelaan benoemd werd in Rotterdam. (Het Bisdom Haarlem omvatte toen nog Noord en Zuid Holland). Daarna volgden aanstellingen in Leiden (19149), De Zilk (1951), Beverwijk (1952) en Nieuw Vennep (1953). In De Zilk in de Parochie van het H. Hart vierde Thijs op 17 juni 1951 zijn 12½ jarig priesterschap. Na een plechtige H. Mis vond er vanaf 13.30 uur een receptie plaats.

Thijs Welling

Thijs Welling, 12,5 jaar priester

In 1962 werd Thijs aangesteld als pastoor van de St. Michaëlkerk in Zuidschermer. Helaas moest hij nog geen twee jaar later zijn werkzaamheden staken, omdat er een hersentumor bij hem was vastgesteld. Thijs overleed, voorzien van het H. Oliesel in  Amsterdam op 7 juni 1965. Vier dagen later werd hij begraven in het priestergraf op het RK. Kerkhof St. Barbara aan de Spaarndammerdijk in Amsterdam.

Tiel, 20-02-2017

 
 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten