Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

dinsdag 28 februari 2017

Genealogisch blog 161Zo moet familiegeschiedenis geschreven worden

Spittend in het archief van de Amsterdamse familie Six vertelt schrijver Geert Mak, dat niet alleen de ogen van de huidige generatie Sixen op hem gericht waren, maar dat ook van de wanden van de vertrekken in het huis aan de Amstel de voorvaderen vanuit hun beroemde portretten over zijn schouders meekeken. Vooral de eerste Jan Six. Sterker nog, de voorvaderen vertelden als het ware wat hij moest opschrijven over de geschiedenis van hun familie en over de geschiedenis van Amsterdam. Tal van voorwerpen, door de Sixen gebruikt, hun brieven, hun aantekeningen evenals hun gedichten en toneelstukken deden bij Mak een “historische sensatie” ontstaan, die de basis vormde voor zijn nieuwste boek: “De levens van Jan Six”.

Geert Mak
Geert Mak

Beginnend bij de eerste Jan (1618-1700), die in Amsterdam het enorme vermogen beheerde, dat zijn voorvaderen, als Calvinisten gevlucht uit het Noordfranse St. Omer, hadden opgebouwd als lakenverver, vertelt Mak de familiegeschiedenis van zo’n tien generaties Sixen. Door toedoen van Jans moeder kwam het familiebedrijf tot grote bloei. Zij kocht grote stukken land, waarop later statige landgoederen verrezen. Jan zelf trouwde, heel slim, met de dochter van de Amsterdamse anatoom Nicolaes Tulp, die Rembrandt vereeuwigde met zijn anatomische les en die later ook burgemeester van Amsterdam werd.

Geert Mak
Het nieuwste boek van Geert Mak

Vanaf de Gouden Eeuw tot diep in de 20ste eeuw was het familievermogen ruim toerijkend voor elke generatie om zich makkelijk binnen de Amsterdamse elite te handhaven. Ze hoefden in principe niet te werken. Als goedgeaarde Calvinisten hielden de Sixen er geen uitbundige levensstijl op na. Daardoor was het voor hen mogelijk om, in navolging van de eerste Jan, zich vooral bezig te houden met verzamelen van schilderijen, porselein, zilver en zo meer. Sinds de Gouden Eeuw was het binnen de familie traditie de oudste zoon Jan te noemen.
Wanneer het vermogen van de familie verdampte of een familielid wat al te kwistig ermee omging, dan gingen enkele schilderijen uit de enorme collectie onder de hamer of werd er op slimme wijze een huwelijk geregeld met een dame uit een vermogende andere familie. Zo hield de Amsterdamse elite een systeem in stand van ons kent ons, waarbij alles erop gericht was het interne systeem van de familie te handhaven. Niet de individuele familieleden waren belangrijk, maar de hele groep, die tot de familie behoorde, gedroeg zich eeuwenlang naar de ongeschreven regels van de familie. Het beschermen van de eigen clan stond voorop: erebaantje en aantrekkelijke ambten bleven zo veel mogelijk binnen de familie. In de 19e eeuw verdiende de familie veel geld aan suikerrietplantages in Suriname, zonder er zelf één keer geweest te zijn, en aan de slavenhandel. De afschaffing van de slavenhandel leverde een slordige fl. 10 miljoen op aan schadeloosstelling. De 20ste eeuw was al een behoorlijk eind op streek, toen ook bij de Sixen eindelijk duidelijk werd, dat de wereld veranderd was, dat leven als in de Gouden Eeuw niet meer mogelijk was. Er moest gewerkt worden om de enorme verzameling kunstschatten te kunnen beheren.

Jan Six, schilderij door Rembrandt
Jan Six, schilderij door Rembrandt

Mak besteedt in het begin van zijn boek veel aandacht aan de eerste Jan, die een tijd lang burgemeester van Amsterdam was en een goede vriend en mecenas van Rembrandt, die hem schilderde met de rode cape. Hij was een ietwat dromerige figuur, die ook gedichten en toneelstukken schreef. Hij was niet alleen bevriend met Rembrandt, ook Joost van den Vondel rekende hij tot zijn intimi. Mak geeft de eerste Jan zoveel aandacht om te laten zien, dat de basis voor het leven voor de latere generaties Sixen en van de andere Amsterdamse elite gelegd is in de Gouden Eeuw en eeuwen lang stand zou houden.
Om niet te vervallen in een opsomming van allerlei feiten uit de levens van de Jannen Six, plaatst Mak de geschiedenissen van deze mannen en hun families in de bredere kaders van de ontwikkelingen in Amsterdam, in Nederland, in Europa en in de wereld. Daardoor is zijn boek niet alleen het verhaal van de Jannen Six c.s., maar ook het verhaal van zijn geliefde stad Amsterdam. Mak is een begenadigd verteller, die de lezer blijvend weet te boeien met deze familiegeschiedenis. Al lezend waan je je in een kamer van het grote huis aan de Amstel, waar een Jan bij het haardvuur zit te vertellen over zijn werk als burgemeester, over zijn leven op de buitens in Hillegom en ’s Gravenland, over zijn schilderijen, over de stad. Zelfs Maks iets langdradige beschrijving van het verval van de Republiek aan het einde van de 18e eeuw verveelt niet, omdat Mak, wanneer dat dreigt te gebeuren terugvalt op zijn eigen ervaringen met de schier eindeloze hoeveelheid archiefstukken, schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Maks aanpak van een familiegeschiedenis verdient navolging.

Tiel, 28-02-2017

Meer weten? Lees:
Geert Mak, De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam, 2017, ISBN 97890450227760


Geen opmerkingen:

Een reactie posten