Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

woensdag 3 januari 2018

Genealogisch blog 250Techneuten

Landmeter bij het Kadaster Anthonius Johannes (Anton) Welling (1857-1932) en Anna Catharina Lenterman kregen, nadat zij in Haarlem op 11 mei 1882 in het huwelijk waren getreden, drie zonen. Als eerste kwam Petrus Antonius René (Peter) op 24 april 1883 in Haskerland/ Nijehaske (Friesland) ter wereld. Tweede zoon Anthonius Johannes Petrus (Anton) werd op 1 juli 1888 in Oudeschoot  geboren. De derde zoon, Arthur Hubertus Servatius (Arthur), zag het levenslicht in Maastricht op 6 maart 1896. Het gezin Welling-Lenterman was daarheen verhuisd door het werk van vader Anton. Later volgden nog verhuizingen naar ’s Hertogenbosch (1902), ’s Gravenhage (1905), Amsterdam (1924) en Haarlem (1927). Anna Catharina Lenterman stierf in 1930 in laatst genoemde stad en Anton overleed in 1932 in Bloemendaal.

Geboorteadvertentie van Petrus Anthonius René Welling

Geboorteadvertentie van Petrus Anthonius René Welling

Na zijn schoolopleiding trad oudste zoon Peter in dienst bij het Rijks Toezicht op de Spoorwegen, waar hij tot 1913 als tweede klerk werkte. Op 1 april dat jaar werd hij bevorderd tot eerste klerk. Twee jaar eerder was hij in het huwelijk getreden met de 24-jarige Petronella Maria Thomas, dochter van  Johannes Carl Ferdinand Thomas en Catharina Maria Schellekens. Iets meer dan een jaar later werd het eerste kind geboren, een zoon met de naam Anton. Vijf jaar later kwam de tweeling Nellie en Jackie ter wereld. Jackie werd slechts 15 jaar.
Tot eind 1922 deed Peter normaal zijn werk, maar op 2 december 1922 werd hem zijn ontslag aangezegd vanwege een reorganisatie. Peter zat niet bij de pakken neer en al snel werd hij de vertegenwoordiger in Nederland van Carl Zeiss Jena, de Duitse fabrikant van optische systemen. Hij had zijn zaak aan de Goudsbloemlaan in ’s Gravenhage. In 1928 waarschuwde hij vakantiegangers per advertentie voor wilde handelaren, die minderwaardige Franse kijkers aanboden als echte van Carl Zeiss Jena.

Algemeen Handelsblad,d.d. 05-07-1928

Algemeen Handelsblad,d.d. 05-07-1928

In tal van kranten adverteerde Peter voor brillenglazen, filmapparatuur e.d. Na zijn pensionering verhuisden Peter en zijn echtgenote naar Wassenaar, waar Peter op 22 maart 1956 overleed. Vier dagen later werd hij begraven op de RK. Begraafplaats St. Barbara in ‘s Gravenhage.
Broer Anton bezocht na de lagere school de HBS, en ging daarna in Delft aan de Technische Hogeschool werktuigbouwkunde studeren. In 1910 slaagde hij voor zijn propedeuse en in 1911 voor zijn kandidaats. Op 1 september 1912 volgde zijn aanstelling als aspirant adjunkt-ingenieur bij de Staats Spoorwegen.

Benoeming bij de Staats Spoorwegen

Benoeming bij de Staats Spoorwegen

Op 18 mei 1916 trouwde Anton met Louisa Anna Aletta (Poppie) Giel, die op 5 januari 1886 in Soerabaja, Ned.-Indië, was geboren als dochter van Willem Johannes Giel en Anna Sophia Louize Margaretha Weifenbach. Getuigen bij het huwelijk waren broers van de beide echtelieden. Nog geen jaar later werd dochter Anke geboren. Inmiddels waren Anton en Poppie en hun kind, na een kort verblijf in Boekarest in Roemenië, bij de ouders van Anton ingetrokken, die aan de Suezkade in ‘s Gravenhage. Na ruim twee jaar kregen Anton en Poppie een eigen woning in Haarlem. Anton was in de tussentijd bevorderd tot Hoofdcommies met een tijdelijke aanstelling bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, d.d. 18-05-1916

Nieuwe Rotterdamsche Courant, d.d. 18-05-1916

In 1919, zoals opgemerkt, verhuisden Anton en Poppie met hun kinderen naar Haarlem, waar Anton werk gekregen zal hebben bij de werkplaats van de spoorwegen. In Haarlem kwam in 1922 hun tweede kind ter wereld, zoon Willem Anton, die de koosnaam “Broer” kreeg.
Anton en Poppie bleven in Haarlem aan de Spaarneweg op nr. 8 wonen tot 1935. Toen verkasten ze naar de Fahrenheitstraat  684 in ’s Gravenhage. Poppie overleed daar op 1 februari 1965. Nog geen jaar later sloot ook Anton de ogen definitief, overmand door verdriet om het verlies van zijn vrouw. Beiden werden in ’s Gravenhage gecremeerd.
De jongste zoon van het echtpaar Welling-Lenterman was Arthur Hubertus Servatius Welling, die in de late avond van 6 maart 1896 in Maastricht werd geboren. Ook Arthur koos voor een technische opleiding. Hij was werkzaam als ingenieur in de scheepsbouw en de chemie. Arthur moest eveneens vanwege zijn werkkring diverse malen verhuizen. Hij heeft gewoond in Schiedam, Amsterdam (2x), Dordrecht en Düsseldorf in Duitsland.

Huwelijksakte Welling-van Loenen

Huwelijksakte Welling-van Loenen

Op 28 jarige leeftijd trouwde de katholieke Arthur met de 24-jarige, hervormde Gerdine Jeanne van Loenen in ‘s Gravenhage. Gerdine, geboren in Vianen, was dochter van Gerrit Jan van Loenen en Martina Jantje Gladbeek. Jammer genoeg is mij verder weinig bekend over Arthur en Gerdine. Mogelijk kunnen lezers mij meer over hen vertellen.

Tiel, 3 januari 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten