Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

maandag 5 maart 2018

Genealogisch blog 266Twee in één

Op vrijdag 2 maart j.l. werd in het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)  de tentoonstelling “Twee in één” officieel geopend. Vanaf 6 maart tot 15 juni is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk. De tentoonstelling is een afscheidstentoonstelling, samengesteld door Paul Romijn en Ton Peterse, die beiden in de loop van het jaar het RAR zullen verlaten, omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
In haar welkomstwoord benadrukte Ella Kok-Majewska, de directeur van het RAR, dat begrippen als eeuwigheid en vergankelijkheid zelden zo goed samenkomen als in het archiefvak. Kok-Majewska betoogde:

“De archieven en collecties bestemd voor de eeuwige bewaring zullen, zonder juiste omstandigheden en een goede zorg, alsnog vergaan. De mensen en gebeurtenissen, die in de archieven opgetekend zijn, leven voort, terwijl de mensen er vaak niet meer zijn en de plaatsen vaak sterk zijn veranderd.”
Het is de taak van een archief om anderen kennis te laten maken met verhalen uit het verleden. Paul Romijn, als beheerder van de topografische-historische atlas, en Ton Peterse, als beheerder van de bibliotheek en de documentatiecollectie van het RAR, hebben daaraan in hun werk een aanmerkelijke bijdrage geleverd.

Affiche Expositie "Twee in één"
Affiche Expositie "Twee in één"

De expositie “Twee in één” omvat een bloemlezing uit de archieven en collecties van het RAR, die dichtbij de harten ligt van de twee medewerkers, die het archief zullen gaan verlaten. De expositie is een vertelling geworden over het werkgebied van het archief gezien door de ogen van Paul Romijn en Ton Peterse. De bezoeker aan de expositie wordt uitgenodigd aan de hand van Romijn en Peterse mee te wandelen door het prachtige werkgebied van het RAR, soms stroomopwaarts, soms stroom afwaarts. Romijn verwoordde het als volgt:

“In deze tentoonstelling wil ik u graag kennis laten maken met enkele bijzondere afbeeldingen uit de topografisch-historische atlas van het RAR. De keuze van deze afbeeldingen is bepaald door de bijzondere documentaire waarde die ze vertegenwoordigen en door de gedachte enkelen van de vele makers eens voor het voetlicht te brengen.”
Romijn vond, dat hij kon terugkijken op een geweldig moment uit zijn leven, bepaald door een beroep en collega’s waar hij opnieuw voor zou kiezen.

Ton Peterse en Paul Romijn met hun partners naast Wim Veerman
Ton Peterse en Paul Romijn met hun partners naast Wim Veerman, (foto: Sil van Doornmalen, RAR)


In zijn korte toelichting op de expositie liet Ton Peterse allereerst weten wat voor hem bepalend was bij de keuze van de uitgestalte materialen:

“Uitgangspunt voor mijn keuze voor de tentoonstelling is vooral geworden wat mij, in al die jaren dat ik in Tiel de bibliotheekcollecties heb beheerd, heeft geraakt, mijn nieuwsgierigheid heeft opgewekt, mij heeft verrast of geëmotioneerd.”
Peterse wilde in de tentoonstelling de leefwereld van de mensen laten zien die achter de dijken in het werkgebied van het RAR wonen. Tenslotte liet Peterse weten zich hebben laten leiden door de emotionele band die hij heeft met Tiel en de Betuwe:

“Mijn ouders zijn in Tiel geboren en wandelend door Tiel en omstreken komen de herinneringen aan de vakanties die we met zijn allen bij de opa’s en oma’s in Tiel doorbrachten weer boven.”
Vlak voor het einde van het officiële gedeelte overhandigden Romijn en Peterse beiden een eerste exemplaar van de catalogus van de tentoonstelling aan voormalig directeur van het RAR, Wim Veerman.

vlnr: Paul Romijn, Wim Veerman, Ton Peterse, (foto: Sil van Doornmalen, RAR)

In zijn dankwoord blikte Wim Veerman kort terug op de indiensttreding van Romijn en Peterse, die beiden bij hem hadden gesolliciteerd. Na dienstverbanden van resp. 24 en 10 jaar nemen de twee medewerkers afscheid met een expositie, die alleszins de moeite van het bekijken waard is.
De expositie is tot 15 juni 2018 te bekijken in het atrium van het RAR. De toegang is gratis.

Tiel, 5 maart 2018
 

 

1 opmerking:

  1. Dank je wel, een kleurrijk verslag in woord en beeld van de opening van onze tentoonstelling.
    Ton Peterse

    BeantwoordenVerwijderen