Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

vrijdag 14 april 2017

Genealogisch blog 183Vrijwilligers

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft veel waardering voor de vrijwilligers die het archief met raad en daad bijstaan. Die waardering blijkt elk jaar uit een gezamenlijke Kerstviering met maaltijd van personeel en vrijwilligers, en recentelijk een uitje voor de vrijwilligers. Plannen voor een nieuw uitstapje zijn al weer in de maak.
Het RAR hecht veel belang aan de mening van de vrijwilligers over hun werk en de gang van zaken op het archief. Om daar expliciet bij stil te staan organiseerde het RAR afgelopen donderdag 13 april een soort evaluatiebijeenkomst inclusief koffie en gebak met de vrijwilligers.

Depot van Regionaal Archief Rivierenland
Depot van Regionaal Archief Rivierenland

Na een korte inleiding over de huidige organisatiestructuur van het RAR kregen de vrijwilligers vier vragen voorgelegd, waarop ze in kleine groepjes antwoorden konden formuleren. De vragen waren:

  • ·        Wat gaat goed
  • ·        Wat kan verbeterd worden? Of waarover ben je ontevreden?
  • ·        Is er behoefte aan een platform op bijv. Facebook voor de vrijwilligers?
  • ·        Welke opleidingswensen zijn er in de vorm van cursussen of workshops?
Gedurende ca. drie kwartier vonden er levendige discussies plaats aan de verschillende tafels. Daarna werden de groeps- en/of individuele antwoorden plenair geïnventariseerd.
De vrijwilligers waren het er unaniem over eens, dat ze graag hun werk doen in de informele en gezellige sfeer die er op het archief heerst. Men deed een beroep op (directie en medewerkers van) het RAR de sfeer vooral zo informeel mogelijk te houden en het werk van de vrijwilligers niet dicht te timmeren met allerlei regeltjes. De begeleiding van de vrijwilligers door de professionele krachten laat niets te wensen over. De vrijwilligers waardeerden het zeer, dat ze heel vaak na afloop van hun werkzaamheden een bedankje kregen voor de betoonde inzet. Dat het RAR ook bij ziekte iets van zich laat horen in de vorm van een kaartje of iets dergelijks oogstte de nodige waardering.
Natuurlijk waren er ook punten die voor verbetering in aanmerking komen. De vrijwilligers wilden meer inzicht hebben wie (zowel professionals als vrijwilligers) er aan welke projecten werken. Vrijwilligers die vooral thuis werken merkten op, dat het prettig zou zijn te weten wie wie is. Een suggestie om beide zaken in een klap te ondervangen was een zgn. smoelenboek. Het werd daarbij ook belangrijk gevonden te weten welke medewerker een collega vervangt bij ziekte of afwezigheid om te voorkomen, dat een vrijwilliger onverrichter zake naar huis moet terugkeren bij absentie van de begeleider. De vrijwilligers drongen er bij het RAR op aan hun specifieke competenties beter te benutten. Mede daardoor zou er meer afwisseling in het werk kunnen komen, want maanden lang een en hetzelfde doopboek indexeren gaat op den duur natuurlijk vervelen. Een paar vrijwilligers merkten op, dat de vele wijzigingen in het programma Mais Flexis, waarmee de DTB-boeken worden geïndexeerd, soms tot irritatie leidt, al begreep men heel goed dat de medewerkers van het RAR daar weinig aan kunnen doen.

Studiezaal Regionaal Archief Rivierenland
Studiezaal Regionaal Archief Rivierenland

Over een eigen, besloten platform op Facebook hadden de vrijwilligers een uitgesproken en duidelijke mening: geen behoefte aan! Een eventuele mogelijkheid zou een afgeschermd, maar interactief gedeelte voor de vrijwilligers op de site van het RAR kunnen zijn, waarop bijv. het smoelenboek geplaatst zou kunnen worden. Overigens kwam bij dit onderdeel van het programma het leeftijdsverschil tussen de vrijwilligers prangend naar voren. Alle grijze hoofden hadden geen behoefte aan Facebook, maar iemand met nog donker haar wel!
Specifieke behoeftes aan cursussen of workshops kwamen niet naar voren. Wel pleitten enkele vrijwilligers, die veel met oud schrift werken, voor een paar hele korte workshops over het verschil tussen verschillende letters in oude geschriften.
Het laatste onderdeel van het programma had weer een duidelijk formeel karakter. In verband met calamiteiten of ongelukken moet het RAR precies weten wie er in huis zijn en wie men bij onraad dient te waarschuwen. Bovendien zijn de vrijwilligers alleen via het RAR verzekerd wanneer ze een vrijwilligersovereenkomst hebben getekend. Niemand kon daar bezwaar tegen maken.
De bijeenkomst met de vrijwilligers kreeg aan het slot van de medewerkers van het RAR veel waardering. De oogst aan ideeën en suggesties was groter dan van te voren gedacht. Men zegde toe een aantal opmerkingen verder uit te zullen werken. De vrijwilligers vonden de bijeenkomst geslaagd, omdat ze werkelijk gehoor vonden en voorstellen werden overgenomen. De algemene indruk was duidelijk, dat het RAR de vrijwilligers serieus neemt en hun werk enorm waardeert.

Tiel, 14-04-2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten