Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

maandag 1 februari 2016

Genealogisch blog 7Lange adem

Een klein beetje zoeken op internet leidt al snel tot ruim 200 personen met de achternaam van Haeften in Antwerpen en Mechelen, die op het eerste gezicht niet terug te voeren zijn tot de adellijke familie van/von Haeften. Onmiddellijk doemt dan de vraag op of deze mensen wèl op een of andere manier verwant zijn aan de familie van Haeften waarvan ik al jaren werk aan de stamboom.
In Antwerpen gaat het eigenlijk alleen om de schatrijke koopman Robert van Haeften en zijn naaste familie. Robert van Haeften, een calvinist die in de tweede helft van de 16e eeuw leefde, investeerde zijn geld in droogmakerijen in Zeeland. Hij heeft gewoond in het Kasteel van Niel. Van zijn zoon François is bekend, dat hij tijdens een studiereis naar Bourges in Frankrijk met een aantal vrienden zijn naam in een steen kraste. Robert had contacten met de schilder Peter Paul Rubens. Verder is van hem bekend, dat hij twee keer getrouwd is en met zijn eerste vrouw begraven ligt in de Pauluskerk in Antwerpen. Interessant is het wapen dat hij voerde. Dat lijkt op het eerste gezicht erg veel op dat van de adellijke Betuwse familie van Haeften, maar wijkt daarvan ook op een aantal essentiële punten af.

Robert van Haeften
Wapen van Robert van Haeften, Antwerpen


In Mechelen woonde in de 17e en 18e eeuw een omvangrijke familie van Haeften, van wie velen als koopman (in vis) hun geld verdienden. Uit de beschikbare bronnen kan opgemaakt worden, dat deze katholieke familie zeer vroom geweest moet zijn. Van Joannes van Haeften (1598-1670), die vaak voorkomt als Jan of Hans, is eveneens bekend welk wapen hij voerde. Dat wapen komt meer overeen met de gevoerde wapens van de adellijke familie van Haeften in de Noordelijke Nederlanden dan dat van Robert van Haeften uit Antwerpen.
Dan rijst de vraag of Robert van Haeften en zijn familie wel verwant waren aan de familie van Haeften in Mechelen. En of al deze van Haeftens wel iets van doen hebben met de mij bekende familie? Recent wekenlang zoeken op internet en overleg met mijn genealogische vrienden Allard en Onno van Haeften leidden tot geen andere antwoorden dan nog meer vragen.

Joannes van Haeften
Wapen Joannes van Haeften, Mechelen


Op basis van vergelijking van de wapens van Robert en Joannes ben ik geneigd te veronderstellen, dat er in ieder geval geen relatie is tussen de Nederlandse familie van Haeften, die van de Betuwse edelen afstamt, en Robert van Haeften uit Antwerpen. Misschien heeft Robert zijn achternaam ontleend aan het Fort Haeften bij Saeftinghe en vond het het bij zijn stand passen een wapen te voeren dat leek op dat van de familie van Haeften. 
Joannes van Haeften en zijn familie lijken op basis van het wapen wel verwant aan de nazaten van de Betuwse edelen. Daarover zijn veel theorieën op te stellen.
Toen ik in het verleden op de site van het Utrechts Archief de notariële akten bestudeerde, ontstond er een grote groep mensen met de achternaam van Haeften, die ik niet kon verbinden met personen in mijn stamboom. Voorlopig althans niet, want geruime tijd later had ik een (kopie van een) akte in handen, die ervoor zorgde, dat bijna alle puzzelstukjes op hun plaats vielen. Mijn stamboom groeide met vele tientallen personen! Genealogie is een zaak van geduld en lange adem.

Tiel, 01-02-2016Geen opmerkingen:

Een reactie posten